Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/01/2007 - 19/01/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

За 17 - 19 януари 2007 г.

1. Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Република Италия, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на националната отбрана на Румъния, министъра на отбраната на Кралство Испания, началника на Турския Генерален щаб, Държавния секретар по отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната на Съединените американски щати, Щаба на Върховното главно командване (ВГК) на Обединените въоръжени сили (ОВС) на НАТО в Европа (SHAPE) и министъра на отбраната на Френската република относно окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаб на Корпуса за бързо реагиране - Франция (HQ RRC-FR), същият и щаб на Корпуса за бързо развръщане на НАТО (HQ NRDC) (Вносител: Министерски съвет; 8.12.2006 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за прекратяване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за неизползване на противопехотни мини и тяхното премахване или унищожаване в районите, прилежащи към общата им граница (Вносител: Министерски съвет; 28.12.2006 г.).

3. Проект за решение за попълване състава на Комисията по правни въпроси (Вносител: Елиана Масева; 7.12.2006 г.).

4. Проект за решение за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред (Вносител: Екатерина Михайлова; 7.12.2006 г.).


5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Министерски съвет, 27.10.2006 г.; Митко Димитров, 20.11.2006 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносител: Министерски съвет; 23.10.2006 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Приет на първо четене на 14.12.2006 г.).

8. Второ четене на законопроекта за лекарствените продукти в хуманната медицина - продължение.

9. Второ четене на законопроекта за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (Приет на първо четене на 25.10.2006 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Приет на първо четене на 12.10.2006 г.).

11. Тържествена церемония по полагане на клетва от новоизбраните президент и вицепрезидент на Република България (19.1.2007 г., петък от 9,30 ч.).

12. Парламентарен контрол.Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания