Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/02/2007 - 02/03/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 28 ФЕВРУАРИ - 2 МАРТ 2007 Г.

1. Разисквания по проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България (Вносители: Димитър Камбуров и група народни представители; 22.2. 2007 г.).

2. Гласуване по проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България (Вносители: Димитър Камбуров и група народни представители; 22.2. 2007 г.) /2 март 2007 г., петък/.

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Радослав Илиевски и група народни представители; 22.3.2007 г.).

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Георги Божинов, 30.1.2007 г.; Борислав Китов, 31.1.2007 г.).

5. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България - автомагистрала “Тракия”) (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2007 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г., и придружаващите я актове (Вносител: Министерски съвет; 29.1.2007 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители (Вносител: Министерски съвет; 1.11.2006 г.).

8. Първо четене на законопроекта за почвите (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2006 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносител: Министерски съвет; 6.12.2006 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите (Вносител: Министерски съвет; 3.1.2007 г.).

11. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания