Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/04/2007 - 20/04/2007

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

18 - 20 април 2007 г.

1. Прекратяване пълномощията на народен представител.

2. Проект за решение за избиране на член на Съвета за електронни медии (Вносител: Лютви Местан и Рейхан Аблеким; 26.1. 2007 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносители: Лютви Местан и Пламен Славов, 2.3.2007 г.; Татяна Калканова и група народни представители, 16.3.2007 г.).

4. Второ четене на законопроекта за устройството на българското Черноморско крайбрежие - продължение.

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Марина Дикова и група народни представители; 21.12.2006 г.).

6.  Второ четене на законопроекта за електронните съобщения - продължение.

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Приет на първо четене на 25.1.2007 г.).

8. Проект за решение за създаване на Временна комисия по искането на Борис Велчев - главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Тома Янков Томов - народен представител в 40-то Народно събрание.

9. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция относно гражданската отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво, 2001 г. (Вносител: Министерски съвет; 27.3.2007 г.).

10. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Приети на първо четене на 7.3.2007 г.).

11. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума