Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/05/2007 - 04/05/2007

П Р О Г Р А М А
за работата на Народното събрание
2 - 4 май 2007 г.

1. Проект на декларация на 40-то Народно събрание във връзка с отбелязването на 1100 г. от кончината на княз Борис I - Михаил (Вносители: Светослав Спасов и Евгения Живкова; 26.4.2007 г. ).

2. Законопроект за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание чл. К.3 от Договора за Европейския съюз, за лишаването от право да се управлява моторно превозно средство (Вносител: Министерски съвет; 28.12.2006 г.).

3. Проект за решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2007 г.) (Вносител: Комисията по европейските въпроси; 24.4.2007 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Приет на първо четене на 23.3.2007 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Приет на първо четене на 25.1.2007 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните - продължение.

7. Второ четене на законопроекта за електронните съобщения - продължение.

8. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, приет от Народното събрание на 23.3.2007 г. и върнат с Указ № 105 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане (Приет на първо четене на 14.3.2007 г.).

10. Първо четене на законопроекта за пазарите на финансови инструменти (Вносител: Министерски съвет; 18.4.2007 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Приети на първо четене на 5.4.2007 г.).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания