Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/05/2007 - 01/06/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 30 МАЙ - 1 ЮНИ 2007 Г.

1. Прекратяване пълномощията на народни представители.

2. Второ четене на законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас-Александруполис (Приет на първо четене на 17.5.2007 г.).

3. Второ четене на законопроекта за устройството на българското Черноморско крайбрежие - продължение.

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносител: Министерски съвет; 6.3.2007 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (Приети на първо четене на 8.3.2007 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (Приет на първо четене на 29.3.2007 г.).

7. Проекти за решения за отпускане на пенсии за особени заслуги към държавата и нацията (Вносител: Министерски съвет; 16.2.2007 г. и 13.3.2007 г.).

8. Доклад на Временната комисия по искането на Борис Велчев - главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Тома Янков Томов - народен представител в 40-то Народно събрание.

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Приет на първо четене на 23.3.2007 г.).

10. Второ четене на законопроекта за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници, алтернативни енергийни източници и биогорива (Приет на първо четене на 25.1.2007 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Евдокия Манева и Иван Н. Иванов; 16.2.2006 г.).

12. Парламентарен контрол.


Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания