Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/06/2007 - 15/06/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 13 - 15 ЮНИ 2007 Г.

1. Полагане на клетва от Румен Симеонов - подуправител на Българската народна банка, съгласно чл. 13 от Закона за Българската народна банка.

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно съвместен контрол за преминаване на границата (Вносител: Министерски съвет; 18.5.2007 г.) .

3. Второ четене на законопроекта за пазарите на финансови инструменти (Приет на първо четене на 10.5.2007 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството (Приет на първо четене на 8.3.2007 г.).

5. Второ четене на законопроекта за съдебната власт (Приет на първо четене на 27.4.2007 г.) - първа част.

6. Второ четене на проекта на Граждански процесуален кодекс (Приет на първо четене на 31.8.2006 г.) - първа част.

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Приет на първо четене на 31.5.2007 г.).

8. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2006 г. (Вносител: Министерски съвет; 18.5.2007 г.)

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (Приет на първо четене на 15.3.2007 г.).

10. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума