Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/07/2007
Извънредно пленарно заседание - вторник, 14.00 часа

1. Второ четене на законопроекта за съдебната власт (Приет на първо четене на 27.4.2007 г.) - продължение.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните избори (Приети на първо четене на 6.7.2007 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания