Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/10/2007 - 12/10/2007

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 10 - 12 ОКТОМВРИ 2007 Г.

1. Първо четене на законопроекта за Национална агенция “Сигурност” (Вносители: Михаил Миков и група народни представители; 18.9.2007 г.).


2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция (Приет на първо четене на 20.9.2007 г.).


3. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2006 г. (Вносител: Омбудсманът на Република България; 29.3.2007 г.).


4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България (Вносители: Красимир Каракачанов и група народни представители, 26.1.2006 г.; Петя Гегова, Марина Дикова и Олимпи Кътев, 31.1.2007 г.).


5. Второ четене на законопроекта за почвите (Приет на първо четене на 8.3.2007 г.).


6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (Приет на първо четене на 20.9.2007 г.).


7. Отчети по изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2002-2006 г. (Вносител: НОИ; 10.9.2003 г., 10.8.2004 г., 15.6.2005 г., 14.7.2006 г. и 16.7.2007 г.).


8. Годишен доклад за младежта за 2006 г. (Вносител: Министерски съвет; 10.9.2007 г.).


9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите (Приет на първо четене на  28.9.2007 г.).


10. Първо четене на законопроекта за признаване на професионални квалификации (Вносител: Министерски съвет; 1.10.2007 г.).


11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Приет на първо четене на 5.10.2007 г.).


12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (Приети на първо четене на 19.7.2007 г. и 28.9.2007 г.).


13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Вносители: Петър Мръцков и Христина Христова; 28.9.2007 г.).


14. Промени в съставите на постоянни комисии.


15. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник" (Вносители: Мария Капон; 20.6.2006 г.; Илко Димитров и гр. н. п.; 3.11.2006 г.).


16. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания