Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/10/2007 - 19/10/2007

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 17 - 19 ОКТОМВРИ 2007 Г.

1. Проекти за решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание (Вносители: Христо Кирчев, 26.9.2007 г.; Христо Кирчев, 5.10.2007 г.; Христо Кирчев, 10.10.2007 г.; Михаил Миков, 11.10.2007 г.).

2. Проект за решение за промени в постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (Вносител: Михаил Миков; 11.10.2007 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите (Приет на първо четене на 28.9.2007 г.).

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник" (Вносители: Мария Капон; 20.6.2006 г.; Илко Димитров и гр. н. п.; 3.11.2006 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Приет на първо четене на 5.10.2007 г.).

6. Първо четене на законопроекта за признаване на професионални квалификации (Вносител: Министерски съвет; 1.10.2007 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Атанас Щерев и група народни представители, 2.11.2006 г.; Борислав Китов и група народни представители, 18.1.2007 г.; Иван Костов и група народни представители, 22.3.2007 г.; Минчо Христов и Стела Банкова, 14.6.2007 г.; Петър Мръцков и група народни представители, 20.6.2007 г.; Борислав Китов, 18.7.2007 г.; Ваньо Шарков и Мартин Димитров, 26.9.2007 г.; Тодор Кумчев, Емил Георгиев и Петър Мръцков, 26.9.2007 г.).

8. Второ четене на законопроекта за почвите - продължение (Приет на първо четене на 8.3.2007 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (Приети на първо четене на 19.7.2007 г. и 28.9.2007 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Приет на първо четене на 5.10.2007 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (Приети на първо четене на 4.10.2007 г.).

12. Проект за решение за домакинство на пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО през 2011 г. (Вносители: Николай Камов и група народни представители; 4.10.2007 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Вносители: Петър Мръцков и Христина Христова; 28.9.2007 г.).

14. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания