Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/10/2007
ДНЕВЕН РЕД
ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

ЗА 23 ОКТОМВРИ 2007 Г.

1. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на кредитно споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка (Вносител: Министерски съвет; 15.10.2007 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 5.10.2007 г.).

3. Първо четене на законопроекта за военните паметници (Вносител: Министерски съвет; 13.9.2007 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Приет на първо четене на 4.10.2007 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите (Приет на първо четене на 28.9.2007 г.) - продължение.

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (Приети на първо четене на 19.7.2007 г. и 28.9.2007 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Приет на първо четене на 21.9.2007 г.).

8. Гласуване на проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България. (Вносители: Христо Кирчев и група народни представители; 15.10.2007 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания