Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/05/2008 - 09/05/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 7 - 9 МАЙ 2008 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Приет на първо четене на 20.3.2008 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Приет на първо четене на 6.3.2008 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ “АТАКА”:
Проект за решение за осъждане на опитите и действията от страна на немски физически и юридически лица за ревизиране на историческата истина за събитията в гр. Батак през 1876 г. (Вносители: Волен Сидеров, Павел Шопов и Деница Гаджева; 21.11.2007 г.).
______________________________________________________________
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Приет на първо четене на 20.3.2008 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Приет на първо четене на 6.3.2008 г.).

3. Второ четене на законопроекта за регионалното развитие (Приет на първо четене на 6.3.2008 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Приети на първо четене на 4.4.2007 г.).

5. Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2007 г. (Вносител: омбудсман на Република България; 27.3.2008 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (Вносител: Министерски съвет; 31.3.2008 г.).

7. Второ четене на законопроекта изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Приети на първо четене на 29.2.2008 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (Приети на първо четене на 17.4.2008 г.).

9. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания