Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/05/2008 - 16/05/2008

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

14 – 16 май 2008 г.

1. Второ четене на законопроекта за регионалното развитие (Приет на първо четене на 6.3.2008 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Приети на първо четене на 4.4.2007 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (Приети на първо четене на 17.4.2008 г.).

4. Второ четене на законопроекта изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Приети на първо четене на 29.2.2008 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Приет на първо четене на 6.3.2008 г.) - продължение.

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон (Вносители: Мартин Димитров и група народни представители, 7.11.2007 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Вносители: Волен Сидеров и Митко Димитров, 14.3.2008 г.; Министерски съвет; 25.4.2008 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Приет на 28.2.   2008 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Договора за заем между Република България (“Заемополучател”) и KfW, Франкфурт на Майн (KfW) за 4 000 000 евро – Насърчаване на малки и средни предприятия в градски и земеделски райони в България (Вносител: Министерски съвет; 4.4.2008 г.).

10. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по проект за социално включване (Вносител: Министерски съвет; 21.4.2008 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (Вносител: Министерски съвет; 31.3.2008 г.).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания