Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/05/2008 - 23/05/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 21 - 23 МАЙ 2008 Г.

1. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по проект за социално включване (Вносител: Министерски съвет; 21.4.2008 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Договора за заем между Република България (“Заемополучател”) и KfW, Франкфурт на Майн (KfW) за 4 000 000 евро - Насърчаване на малки и средни предприятия в градски и земеделски райони в България (Вносител: Министерски съвет; 4.4.2008 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон (Вносители: Мартин Димитров и група народни представители, 7.11.2007 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Приет на 28.2. 2008 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (Вносител: Министерски съвет; 31.3.2008 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (Приет на първо четене на 16.4.2008 г.).

7. Проект за решение за даване на съгласие за увеличаване на акционерното участие на Република България в капитала на Черноморската банка за търговия и развитие (Вносител: Министерски съвет; 9.5.2008 г.).

8. Проект за решение за попълване състава на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата за трагичния инцидент във влака София-Кардам на 28 февруари 2008 г., както и на нормативната уредба, свързана с безопасността на железопътния транспорт (Вносител: Пламен Моллов; 15.5.2008 г.).

9. Проекти за решения за попълване състава на парламентарни комисии (Вносител: Пламен Моллов; 15.5.2008 г.).

10. Проекти за решения за отпускане на пенсии за особени заслуги към държавата и нацията (Вносител: Министерски съвет; 21.4.2008 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безмитната търговия (Приети на първо четене на 20.3.2008 г.) - четвъртък - 22.5.2008 г., 11.30 ч.

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Вносители: Волен Сидеров и Митко Димитров, 14.3.2008 г.; Министерски съвет; 25.4.2008 г.).

13. Второ четене на законопроекта изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Приети на първо четене на 29.2.2008 г.) - продължение.

14. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания