Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/05/2008 - 30/05/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 28 - 30 МАЙ 2008 Г.

1. Законопроект за ратифициране на измененията и допълненията на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения и на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения (Вносител: Министерски съвет; 8.5.2008 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна (Вносител: Министерски съвет; 17.5.2008 г.).

3. Проект за решение за промени в състава на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата за трагичния инцидент във влака София-Кардам на 28 февруари 2008 г., както и на нормативната уредба, свързана с безопасността на железопътния транспорт (Вносител: Георги Анастасов; 23.5.2008 г.).

4. Проекти за решения за промени и попълване състава на постоянни комисии (Вносител: Павел Шопов, 5.2.2008 г., 13.2.2008 г., 9.4.2008 г.; Станчо Тодоров, 28.2.2008 г., Христо Величков, 14.3.2008 г., Яне Янев и група народни представители, 20.3.2008 г.; Георги Юруков; 27.5.2008 г.) - точка първа за 29.5.2008 г., четвъртък.

5. Проект за решение за избор на парламентарен секретар (Вносител: Георги Юруков; 27.5.2008 г.).

6. Проект за решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Асамблеята на Западноевропейския съюз (Вносител: Пламен Моллов; 22.5.2008 г.).

7. Второ четене на законопроекта изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Приети на първо четене на 29.2.2008 г.) - продължение.

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за фуражите (Приет на първо четене на 23.4.2008 г.).

9. Първо четене на законопроекта за кредитиране на студентите и докторантите (Вносител: Министерски съвет; 8.5.2008 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г. (Вносител: Министерски съвет; 17.5.2008 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (Вносители: Донка Михайлова, Хасан Адемов и Христина Христова; 22.5.2008 г.).

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Вносители: Волен Сидеров и Митко Димитров, 14.3.2008 г.; Министерски съвет; 25.4.2008 г.).

13. Избор на двама инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

14. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания