Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/09/2008 - 19/09/2008

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

17 – 19 септември 2008 г.

1. Проект за решение за подкрепа на Пражката декларация за европейската съвет и комунизма от 3 юни 2008 г. (Вносители: Георги Пинчев и група народни представители; на 2.7.2008 г.) и проект за решение относно подкрепа на идеите и призивите, представени в Пражката декларация за европейската съвест и комунизма от 3 юни 2008 г. (Вносители: Антонела Понева и група народни представители; 8.7.2008 г.) - продължение.

2. Първо четене на законопроекта за енергийната ефективност (Вносител: Министерски съвет; 1.8.2008 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за статистиката (Вносител: Министерски съвет; 15.4.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за общинския дълг (Вносители: Румен Овчаров и група народни представители; 29.7.2008 г.).

5. Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Третия протокол към Общото споразумение за привилегиите и имунитетите на Съвета на Европа (Вносител: Министерски съвет; 21.7.2008 г.).

6. Проекти за решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание (Вносители: Яне Янев, Нено Димов и Антонела Понева, 20.3.2008 г.; Йордан Бакалов, 24.7.2008 г.; Татяна Дончева, 11 и 12.9.2008 г.; Ремзи Осман, 16.9.2008 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносители: Ясен Попвасилев и група народни представители, 29.5.2008 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за борба с измамите и друга незаконна дейност, засягаща техните финансови интереси и на Заключителния акт към него (Вносител: Министерски съвет; 25.7.2008 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за избягване на двойното данъчно облагане на доходите (Вносител: Министерски съвет; 22.7.2008 г.).

10. Доклад за дейността на Комисията за борба с корупцията за периода 1.9.2006 г. – 30.6.2008 г. (Вносител: Бойко Великов – председател на Комисията за борба с корупцията; 30.7.2008 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за лова и опазване на дивеча (Приет на първо четене на 9.7.2008 г.) - продължение.

12. Проект за обръщение на Народното събрание на Република България по повод 100-годишнината от провъзгласяването на независимостта на България.

13. Първо четене на проекта на Семеен кодекс (Вносител: Министерски съвет; 1.4.2008 г.) и законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Вносител: Светослав Спасов; 14.11.2007 г.) .

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Приети на първо четене на 27.6.2008 г.).

15. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума