Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/09/2008 - 26/09/2008

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

24 – 26 септември 2008 г.

1. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа (Вносител: Министерски съвет; 3.9.2008 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за привилегиите и имунитетите на Международния трибунал по морско право (Вносител: Министерски съвет; 26.8.2008 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Приети на първо четене на 27.6.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет (Вносител: Министерски съвет; 22.7.2008 г.).

5. Първо четене на законопроекта за публичния резервен пенсионен фонд (Вносители: Лидия Шулева и група народни представители, 2.7.2008 г.) и на законопроекта за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (Вносител: Министерски съвет; 22.7.2008 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносител: Министерски съвет; 14.7.2008 г.).

7. Първо четене на проекта на Семеен кодекс (Вносител: Министерски съвет; 1.4.2008 г.) и законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Вносител: Светослав Спасов; 14.11.2007 г.) .

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Приет на първо четене на 9.7.2008 г.) - продължение.

9. Законопроект за ратифициране на Протокола към Договора между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за правото, приложимо към трудовите отношения, социалното осигуряване и здравословните и безопасни условия на труд, във връзка с изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете държави на река Дунав при Видин - Калафат (Вносител: Министерски съвет; 11.9.2008 г.).

11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (Вносители: Мартин Димитров и група народни представители, 28.5.2008 г.; Бойко Великов и група народни представители, 4.7.2008 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносители: Борислав Владимиров; 10.7.2008 г.).

13. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания