Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/12/2008 (извънредно заседание, 14:00 - 19:00)
Извънредно пленарно заседание – вторник, 14.00 ч.

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приет на първо четене на 14.11.2008 г.) - продължение.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Приет на първо четене на 13.11.2008 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Приети на 11.9.2008 г. и на 13.11.2008 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Приет на първо четене на 13.11.2008 г.).

5. Второ четене на законопроекта за управление на етажната собственост (Приет на първо четене на 13.3.2008 г.) - продължение.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания