Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/12/2008 (извънредно заседание, 14:00)
Извънредно пленарно заседание – вторник, 14.00 ч.

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приет на първо четене на 14.11.2008 г.) - продължение.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Приет на първо четене на 13.11.2008 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Приети на 11.9.2008 г. и на 13.11.2008 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Приет на първо четене на 13.11.2008 г.).

5. Второ четене на законопроекта за управление на етажната собственост (Приет на първо четене на 13.3.2008 г.) - продължение.
Форма за търсене
Ключова дума