Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/12/2008 - 05/12/2008
Предложения по чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

от Парламентарната група на “Български народен съюз”:
Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Мирослав Мурджов и Бойко Ватев, 28.3.2008 г.; Надежда Михайлова и група народни представители, 6.3.2007 г.; Светослав Спасов и група народни представители; 26.7.2007 г.; Петя Гегова и Илко Димитров, 2.10.2007 г.; Мария Капон, 8.7.2008 г.).

от Парламентарната група на Коалиция “АТАКА”:
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; на 23.7.2008 г.).

от Парламентарната група на Коалиция за България:
Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори:
Проекти за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Пламен Моллов, Ангел Найденов и Росен Владимиров; 30.10.2008 г.; Иван Костов и група народни представители, 5.3.2008 г.; Лъчезар Тошев и група народни представители, 16.9.2008 г.).

от Парламентарната група на Движение за права и свободи:
Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на Българска нова демокрация:
Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на Демократи за силна България:
Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на ОДС:
Няма постъпило предложение.
________________________________________________________

1. Законопроект за ратифициране на измененията на Учредителния договор на Международния валутен фонд (Вносител: Министерски съвет; 18.11.2008 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Естония за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите (Вносител: Министерски съвет; 1.12.2008 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Приет на първо четене на 7.11.2008 г.).

4. Второ четене на законопроекта за допълнение на Търговския закон (Приет на първо четене на 21.11.2008 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Приет на първо четене на 15.10.2008 г.).

6. Национална здравна стратегия 2008 - 2013 г. и План за действие към нея (Вносител: Министерски съвет; 7.10.2008 г.) - 3.12.2008 г., сряда, 11,30 ч.

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносители: Марина Дикова и група народни представители, 29.5.2008 г.; Минчо Христов и Стела Банкова, 15.7.2008 г.; Иван Сотиров и група народни представители, 23.10.2008 г.; Васил Калинов и група народни представители, 6.11.2008 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Приети на първо четене на 15.10.2008 г.) - точка 1 на 4.12.2008 г., четвъртък.

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (Вносители: Георги Божинов и Димитър Гъндев, 9.10.2008 г.).

10. Доклад за прилагането на закона и дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2007 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 30.5.2008 г.) - точка 1 на 5.12.2008 г., петък.

11. Второ четене на законопроекта за управление на етажната собственост (Приет на първо четене на 13.3.2008 г.) - продължение.

12. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания