Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/12/2008 (извънредно заседание, 14:00 - 19:00)
Извънредно пленарно заседание – вторник, 14.00 ч.

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Приет на първо четене на 15.10.2008 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносители: Марина Дикова и група народни представители, 29.5.2008 г.; Минчо Христов и Стела Банкова, 15.7.2008 г.; Иван Сотиров и група народни представители, 23.10.2008 г.; Васил Калинов и група народни представители, 6.11.2008 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Приети на първо четене на 15.10.2008 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания