Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/12/2008 (извънредно заседание, 14:00)
Извънредно пленарно заседание – вторник, 14.00 ч.

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Приет на първо четене на 15.10.2008 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносители: Марина Дикова и група народни представители, 29.5.2008 г.; Минчо Христов и Стела Банкова, 15.7.2008 г.; Иван Сотиров и група народни представители, 23.10.2008 г.; Васил Калинов и група народни представители, 6.11.2008 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Приети на първо четене на 15.10.2008 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания