Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/12/2008 - 12/12/2008

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

10 – 12 декември 2008 г.

1. Доклад за прилагането на закона и дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2007 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 30.5.2008 г.) – продължение.

2. Второ четене на законопроекта за управление на етажната собственост - продължение.

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (Вносители: Георги Божинов и Димитър Гъндев, 9.10.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносители: Стойко Танков и Румен Ангелов, 2.12.2008 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Протокола за привилегиите и имунитетите на Международния орган за морското дъно (Вносител: Министерски съвет; 24.11.2008 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (Вносители: Ангел Найденов, Димитър Дъбов и Донка Михайлова,    12.11.2008 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Приет на първо четене на 4.12.2008 г.).

8. Второ четене на законопроекта за културното наследство (Приет на първо четене на 31.7.2008 г.).

9. Второ четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. (Приет на първо четене на 19.11.2008 г.).

10. Второ четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. (Приет на първо четене на 19.11.2008 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Приети на първо четене на 6.11.2008 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (Приет на първо четене на 30.10.2008 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК

    Последни заседания