Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/12/2008 (извънредно заседание, 14:00)
Извънредно пленарно заседание – понеделник, 14.00 ч.

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за специалните разузнавателни средства (Приет на първо четене на 31.10.2008 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Приети на първо четене на 6.11.2008 г.).

_______________________
Дневният ред на извънредното пленарно заседание е гласуван и приет от народните представители на 12.12.2008 г., петък.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания