Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/12/2008 - 19/12/2008

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

17 – 19 декември 2008 г.

1. Второ четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2009 година (Приет на първо четене на 19.11.2008 г.) – продължение.

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за предоставяне на заем от Японската банка за международно сътрудничество за проект “Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас” и на Споразумението за заем между Република България и Японската банка за международно сътрудничество за проект “Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас” (Вносител: Министерски съвет; 2.12.2008 г.).

3. Проект за решение отмяна на Стратегията за приватизация на “Булгартабак Холдинг” АД - София  (Вносител: Министерски съвет; 15.12.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Христина Христова, Ива Станкова и Ердоан Ахмедов; 10.12.2008 г.).

5. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за собствеността (Вносители: Стойко Танков и Бойко Великов; 2.12.2008 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (Приет на първо четене на 11.12.2008 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия (Приет на първо четене на 21.11.2008 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Приети на първо четене на 15.10.2008 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на предотвратяване разпространението на оръжия за масово унищожение (Вносител: Министерски съвет; 12.12.2008 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Департамента по енергетика на Съединените американски щати за сътрудничество в предотвратяването на незаконния трафик на ядрени и други радиоактивни материали (Вносител: Министерски съвет; 12.12.2008 г.).

11. Второ четене на законопроекта за културното наследство (Приет на първо четене на 31.7.2008 г.) - продължение.

12. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Надя Антонова, Яни Янев и Диана Хитова; 3.12.2008 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (Приет на първо четене на 12.12.2008 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Приети на първо четене на 21.11.2008 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Приети на първо четене на 11.12.2008 г.).

16. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Евдокия Манева и група народни представители, 18.7.2008 г.; Георги Божинов, 7.11.2008 г.; Ненко Темелков и група народни представители, 10.12.2008 г.).

17. Проект за декларация на Народното събрание на Република България по повод 60-та годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека (Вносител: Лъчезар Тошев, 5.12.2008 г.).

18. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (Приет на първо четене на 30.10.2008 г.).

Форма за търсене
Ключова дума