Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/12/2008 - 19/12/2008

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

17 – 19 декември 2008 г.

1. Второ четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2009 година (Приет на първо четене на 19.11.2008 г.) – продължение.

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за предоставяне на заем от Японската банка за международно сътрудничество за проект “Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас” и на Споразумението за заем между Република България и Японската банка за международно сътрудничество за проект “Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас” (Вносител: Министерски съвет; 2.12.2008 г.).

3. Проект за решение отмяна на Стратегията за приватизация на “Булгартабак Холдинг” АД - София  (Вносител: Министерски съвет; 15.12.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Христина Христова, Ива Станкова и Ердоан Ахмедов; 10.12.2008 г.).

5. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за собствеността (Вносители: Стойко Танков и Бойко Великов; 2.12.2008 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (Приет на първо четене на 11.12.2008 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия (Приет на първо четене на 21.11.2008 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Приети на първо четене на 15.10.2008 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на предотвратяване разпространението на оръжия за масово унищожение (Вносител: Министерски съвет; 12.12.2008 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Департамента по енергетика на Съединените американски щати за сътрудничество в предотвратяването на незаконния трафик на ядрени и други радиоактивни материали (Вносител: Министерски съвет; 12.12.2008 г.).

11. Второ четене на законопроекта за културното наследство (Приет на първо четене на 31.7.2008 г.) - продължение.

12. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Надя Антонова, Яни Янев и Диана Хитова; 3.12.2008 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (Приет на първо четене на 12.12.2008 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Приети на първо четене на 21.11.2008 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Приети на първо четене на 11.12.2008 г.).

16. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Евдокия Манева и група народни представители, 18.7.2008 г.; Георги Божинов, 7.11.2008 г.; Ненко Темелков и група народни представители, 10.12.2008 г.).

17. Проект за декларация на Народното събрание на Република България по повод 60-та годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека (Вносител: Лъчезар Тошев, 5.12.2008 г.).

18. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (Приет на първо четене на 30.10.2008 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания