Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/02/2009 - 13/02/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

11 – 13 февруари 2009 г.

1. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на случаите на полицейско насилие (Вносители: Минчо Спасов и група народни представители; 30.1.2009 г.).

2. Законопроект за ратифициране на консолидирания текст на Споразумението между Република Албания, Република Австрия, Република България, Босна и Херцеговина, Република Хърватия, Чешката република, Република Унгария, Република Македония, Черна гора, Република Полша, Румъния, Република Сърбия, Словашката република и Република Словения за развитие на сътрудничеството в областта на висшето образование в рамките на Централноевропейската програма за обмен в университетското образование  (CEEPUS II) (Вносител: Министерски съвет; 10.1.2009 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Приети на първо четене на 30.10.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет; 15.12.2008 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 21.11.2008 г.; Министерски съвет, 7.1.2009 г.).

6. Проекторешения по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата за трагичния инцидент във влака София – Кардам на 28 февруари 2008 г., както и на нормативната уредба, свързана с безопасността на железопътния транспорт, както и Доклада за дейността на Временната комисия  (Вносители: Камен Костадинов, 8.10.2008 г.; Румен Ангелов и Димитър Йорданов, 9.10.2008 г.).

7. Проект за решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка на актове и действия, с които е възстановена собствеността върху имоти в район „Студентски” в гр. София и е променено предназначението на имоти в него (Вносители: група народни представители; 11.2.2009 г.).

8. Второ четене на законопроекта за пряко участие на гражданите в управлението (Приет на първо четене на 3.7.2008 г.) - продължение.

9. Второ четене на законопроекта за транслитерацията (Приет на първо четене на 22.1.2009 г.).

10. Второ четене на законопроекта за културното наследство (Приет на първо четене на 31.7.2008 г.) - продължение.

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (Приет на първо четене на 27.11.2008 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Приет на първо четене на 27.11.2008 г.).

13. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Вносители: Лъчезар Иванов, 22.11.2007 г.; Министерски съвет, 15.12.2008 г.).

14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълниние на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Вносител: Министерски съвет; 7.11.2008 г.).

15. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания