Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/02/2009 - 27/02/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

25 – 27 февруари 2009 г. и 4 - 6 март 2009 г.

1. Разисквания по проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България за цялостната политика на правителството (Вносители: Борислав Българинов и група народни представители; 18.2.2009 г.).

2. Гласуване по проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България за цялостната политика на правителството (Вносители: Борислав Българинов и група народни представители; 18.2.2009 г.) – Съгласно чл. 92, ал. 3 от ПОДНС гласуването се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията.

3. Прекратяване пълномощията на народния представител Владимир Кузов (на основание чл. 72, ал.1, т. 2 от Конституцията на Република България).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Приет на първо четене на 27.11.2008 г.).

5. Второ четене на законопроекта за културното наследство (Приет на първо четене на 31.7.2008 г.) - продължение.

6. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Втори заем за развитие на политиките - институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 3.2.2009 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 2.2.2009 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна (Вносител: Министерски съвет; 3.2.2009 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - регионално и общинско водоснабдяване" (Вносител: Министерски съвет; 6.2.2009 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (Приет на първо четене на 27.11.2008 г.) - продължение.

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца (Вносители: Христина Христова и група народни представители; 5.2.2009 г.).

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Вносители: Лъчезар Иванов, 22.11.2007г.; Министерски съвет, 15.12.2008 г.).

13. Второ четене на законопроекта за транслитерацията (Приет на първо четене на 22.1.2009 г.).

14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2009 г.).

15. Прекратяване пълномощията на народния представител Васил Калинов (на основание чл. 72, ал.1, т.1 от Конституцията на Република България).

16. Проекти за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Мария Капон, 1.2.2008 г.; Димитър Абаджиев, 20.5.2008 г.; Мария Капон, 1.7.2008 г.; Борислав Ралчев и група народни представители, 10.9.2008 г.; Надя Антонова, Яни Янев и Диана Хитова, 3.12.2008 г.; Светослав Спасов, Лъчезар Иванов и Пламен Панайотов, 10.12.2008 г.; Йордан Бакалов и група народни представители, 21.1.2009 г.; Надя Антонова и група народни представители, 23.1.2009 г.; Лъчезар Тошев, 23.1.2009 г.; Минчо Христов и Стела Банкова, 4.2.2009 г.).

17. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Вносители: Борислав Ноев и група народни представители, 31.10.2008 г.; Министерски съвет, 18.11.2008 г.; Министерски съвет, 6.2.2009 г.).

18. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Приет на първо четене на 29.1.2009 г.).

19. Доклад за дейността на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2008 г. - 18 декември 2008 г. (Вносител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия; 18.12.2008 г.).

20. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (Вносители: Ремзи Осман, Силвия Алексиева и Борислав Владимиров; 6.2.2009 г.).

21. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма (Вносител: Министерски съвет; 30.1.2009 г.).

22. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Министерски съвет, 27.11.2008 г.; Минчо Христов и Стела Банкова, 21.1.2009 г.; Митко Димитров, 11.2.2009 г.).

23. Първо четене на законопроекта за изменение и допълниние на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Вносител: Министерски съвет; 7.11.2008 г.).

24. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносител: Министерски съвет; 12.12.2008 г.).

25. Парламентарен контрол (на 27.2.2009 г. и на 6.3.2009 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания