Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/03/2009 - 13/03/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

11 – 13 март 2009 г.

1. Прекратяване пълномощията на народен представител (на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (Вносители: Иван Костов и група народни представители, 6.2.2009 г.; Татяна Дончева и група народни представители, 23.2.2009 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносители: Руденко Йорданов, Тодор Кумчев и Надя Антонова; 23.1.2009 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Приет на първо четене на 29.1.2009 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносител: Министерски съвет; 12.12.2008 г.).

6. Второ четене на законопроекта за платежните услуги и платежните системи (Приет на първо четене на 29.1.2009 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Приет на първо четене на 29.1.2009 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма (Вносител: Министерски съвет; 30.1.2009 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Вносител: Министерски съвет; 7.11.2008 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносители: Иван Сотиров, Христо Кирчев и Ясен Попвасилев, 21.9.2007 г.; Марина Дикова, Борислав Владимиров и Яни Янев, 26.3.2008 г.; Волен Сидеров и група народни представители, 9.4.2008 г.; Димитър Дъбов и група народни представители, 12.1.2009 г.; Пламен Ранчев, Йордан Мирчев и Йордан Цонев, 21.1.2009 г.; Иглика Иванова и група народни представители, 27.1.2009 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Приет на първо четене на 29.1.2009 г.).

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносители: Елеонора Николова и Мария Капон, 2.12.2008 г.; Мария Капон; 13.1.2009 г.; Мариана Костадинова, 27.2.2009 г.).

13. Второ четене на законопроекта за пряко участие на гражданите в управлението (Приет на първо четене на 3.7.2008 г.) - продължение.

14. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума