Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/03/2009 - 20/03/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

18 – 20 март 2009 г.

1. Законопроект за ратифициране на Меморандума във връзка с участието в Европейски експертен център за публично-частно партньорство (Europian PPP expertise centre - EPEC) между Европейската инвестиционна банка, Комисията на Европейските общности, Федералното министерство на финансите на Република Австрия, Федералното министерство на транспорта, строителството и градските въпроси на Федерална република Германия, Експертния център по публично-частно партньорство на Фламандското правителство, Министерството на икономиката, индустрията и заетостта на Френската република, Парпублика С.А. - Португалия, Датските власти за предприятия и строителство, "Малтийска компания за управление на инвестициите" ООД, Министерството на икономиката и финансите на Република Гърция, Министерството на финансите на Република България, Министерството на финансите на Република Финландия, Министерството на финансите на Република Ирландия, Министерството на финансите на Република Латвия, Министерството на финансите на Република Литва, Министерството на финансите на Кралство Нидерландия, Министерството на икономиката на Република Полша, Министерството на финансите на Република Словения, Министерството на финансите на Словашката република, Бюрото за планиране на Република Кипър, правителството на Уелс и Техническото звено за проектно финансиране към Министерския съвет на Италианската република (Вносител: Министерски съвет; 26.1.2009 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Приет на първо четене на 20.2.2009 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Приет на първо четене на 19.2.2009 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (Приет на първо четене на 19.2.2009 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Приет на първо четене на 29.1.2009 г.).

6. Първо четене на законопроекта за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (Вносители: Йордан Бакалов и група народни представители; 5.11.2008 г.) и на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (Вносители: Христо Бисеров, 12.3.2009 г.; Лъчезар Иванов, 12.3.2009 г.; Мая Манолова и група народни представители, 17.3.2009 г.).

7. Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2009 г. - точка 1 на 19.3.2009 г., четвъртък.

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Приети на първо четене на 30.1.2009 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допъление на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Приет на първо четене на 12.3.2009 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Борислав Китов, 4.11.2008 г.; Тодор Кумчев и група народни представители, 21.11.2008 г.; Антония Първанова и Ива Станкова, 25.11.2008 г.; Министерски съвет, 2.12.2008 г.).

11. Второ четене на законопроекта за пряко участие на гражданите в управлението (Приет на първо четене на 3.7.2008 г.) - продължение.

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Евдокия Манева и група народни представители, 18.7.2008 г.; Георги Божинов, 7.11.2008 г.; Ненко Темелков и група народни представители, 10.12.2008 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания