Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/03/2009 - 27/03/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

25 – 27 март 2009 г.

Гласуване на проекти, по които обсъжданията са приключили:

Първо четене на проект на Избирателен кодекс (Вносители: Димитър Абаджиев, Елеонора Николова и Мария Капон, 8.2.2007 г.).

Първо четене на законопроекта за избиране на народни представители (Вносители: Йордан Бакалов и група народни представители; 28.10.2008 г.).

Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители:
законопроект № 654-01-134 (Вносител: Владимир Кузов, 30.10.2006 г.);

законопроект № 754-01-97 (Вносител: Филип Димитров, 4.7.2007 г.);

законопроект № 854-01-103 (Вносители: Стефан Софиянски, Борислав Българинов и Румен Ангелов, 17.9.2008 г.);

законопроект № 854-01-146 (Вносители: Яни Янев и група народни представители, 21.11.2008 г.);

законопроект № 954-01-1 (Вносители: Екатерина Михайлова и Елиана Масева, 5.1.2009 г.);

законопроект № 954-01-25 (Вносители: Мая Манолова и група народни представители, 30.1.2009 г.);

законопроект № 954-01-26 (Вносители: Нено Димов и Антонела Понева, 4.2.2009 г.);

законопроект № 954-01-51 (Вносител: Светослав Спасов, 10.3.2009 г.);

законопроект № 954-01-55 (Вносител: Христо Бисеров, 12.3.2009 г.);

законопроект № 954-01-65 (Вносители: Красимир Каракачанов и група народни представители, 19.3.2009 г.).

Първо четене на законопроекти за електронно гласуване:

законопроект № 554-01-87 (Вносители: Иван Костов и Асен Агов; 23.11.2005 г.);

законопроект № 954-01-49 (Вносители: Мартин Димитров, Йордан Бакалов и Ваньо Шарков; 6.3.2009 г.).

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца (Приет на първо четене на 27.2.2009 г.).

2. Второ четене на законопроекта за амнистия (Приет на първо четене на 6.3.2009 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Приети на първо четене на 30.1.2009 г.) - продължение.

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Ваня Цветкова и Светослав Спасов, 11.03.2009 г.; Радослав Илиевски и група народни представители, 11.03.2009 г.; Йордан Мирчев и група народни представители, 13.03.2009 г.; Бойко Боев, 13.03.2009 г.; Александър Радославов и Иво Сеферов, 17.03.2009 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносители: Петър Кънев, Огнян Герджиков и Йордан Цонев, 23.2.2009 г.; Министерски съвет, 6.3.2009 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Вносител: Министерски съвет; 27.2.2009 г.).

7. Второ четене на законопроекта за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 6.2. 2009 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Борислав Китов, 4.11.2008 г.; Тодор Кумчев и група народни представители, 21.11.2008 г.; Антония Първанова и Ива Станкова, 25.11.2008 г.; Министерски съвет, 2.12.2008 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносители: Христо Величков и група народни представители; 13.3.2009 г.).

10. Второ четене на законопроекта за пряко участие на гражданите в управлението (Приет на първо четене на 3.7.2008 г.) - продължение.

11. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания