Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/04/2009 - 10/04/2009

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

8 – 10 април 2009 г.

1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Вносител: Министерски съвет; 5.3.2009 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносители: Христо Величков и група народни представители; 13.3.2009 г.) – продължение.

3. Проект за решение за промяна в Комисията по земеделие и гори (Вносител: Татяна Дончева; 7.4.2009 г.).

4. Проекти за решения за избиране членове на постоянни комисии (Вносител: Татяна Дончева; 7.4.2009 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Борислав Китов, 4.11.2008 г.; Тодор Кумчев и група народни представители, 21.11.2008 г.; Антония Първанова и Ива Станкова, 25.11.2008 г.; Министерски съвет, 2.12.2008 г.; Антония Първанова и Радослав Гайдарски, 20.3.2009 г.).

6. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Приети на първо четене на 27.2.2009 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност (Вносител: Министерски съвет; 30.3.2009 г.).

8. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Приети на първо четене на 20.2.2009 г.).

9. Второ четене на законопроекта за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 6.2.2009 г.) - продължение.

10. Второ четене на законопроекта за пряко участие на гражданите в управлението (Приет на първо четене на 3.7.2008 г.) - продължение.

11. Проект за решение за откриване на Факултет по обществено здраве в структурата на Медицинския университет - Пловдив (Вносител: Министерски съвет; 30.3.2009 г.).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания