Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/04/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

15 април 2009 г.

1. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия (Вносители: Мария Капон и група народни представители; 14.4.2009 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносители: Румен Овчаров и Милен Велчев; 8.4.2009 г.).

3. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентския град в гр. София (Вносител: Диана Хитова; 13.04.2009г.).

4. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносители: Донка Михайлова и Хасан Адемов; 9.4.2009 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносител: Министерски съвет; 8.4.2009 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносител: Георги Божинов; 31.3.2009 г.).

7. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Приети на първо четене на 20.2.2009 г.) - продължение.

8. Второ четене на законопроекта за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 6.2.2009 г.) - продължение.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни заседания