Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/04/2009 - 30/04/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

29 – 30 април 2009 г.

Гласуване на проекти, по които обсъжданията са приключили:

Второ четене на законопроекта за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 6.2.2009 г.) – продължение.
________________________________________________________

1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Диана Хитова, Надя Антонова и Мая Манолова, 30.01.2009 г.; Иглика Иванова и Георги Анастасов, 06.02.2009 г.; Министерски съвет, 18.03.2009 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Приети на първо четене на 27.2.2009 г.) - продължение.

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Приет на първо четене на 27.3.2009 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Вносители: Захари Георгиев и група народни представители; 3.4.2009 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Приети на първо четене на 3.4.2009 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители, 15.1.2008 г.; Атанас Щерев и група народни представители, 16.1.2008 г.; Атанас Щерев и група народни представители, 17.1.2008 г.; Лъчезар Иванов, 17.3.2008 г.; Борислав Китов; 3.6.2008 г.; Лъчезар Иванов, 8.7.2008 г.; Тодор Кумчев и Донка Михайлова, 14.4.2009 г.).

7. Второ четене на законопроекта за публичното радиоразпръскване (Приет на първо четене на 21.4.2009 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 20.12.2008 г.; Министерски съвет, 22.4.2009 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносители: Румен Овчаров и група народни представители; 21.4.2009 г.).

10. Първо четене на законопроекта за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 година (Вносител: Министерски съвет; 15.4.2009 г.).

11. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2008 г. (Вносител: Комисия за защита от дискриминация; 26.3.2009 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания