Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/06/2009 - 12/06/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

10 – 12 юни 2009 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ  “АТАКА”:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ “НАПРЕД”:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:

Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите (Приети на първо четене на 20.3.2009 г. и 15.4.2009 г.) - гласуване.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ:

Няма постъпило предложение.
________________________________________________________

1. Прекратяване пълномощията на народен представител.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите (Приети на първо четене на 20.3.2009 г. и 15.4.2009 г.) - гласуване.

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносители: Радослав Илиевски и група народни представители; 14.4.09 г.)

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносители: Радослав Илиевски и Борис Николов; 2.4.2009 г.).

5. Второ четене на проект на Семеен кодекс (Приет на първо четене на 2.10.2008 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Приети на първо четене на 3.4.2009 г.) - продължение.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания