Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/07/2009
Новоизбраното Народно събрание ще проведе първото си заседание на 14 юли 2009 г.

Новоизбраното 41-во Народно събрание ще проведе първото си заседание на 14 юли 2009 г. от 10.00 часа. Събранието се свиква с указ на президента Георги Първанов на основание чл. 75 от Конституцията на Република България.

Съгласно конституцията (чл.76) първото заседание на Народното събрание ще бъде открито  от най-възрастния присъстващ народен представител. На първото заседание народните представители полагат следната клетва: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се." На същото заседание на Народното събрание се избират председател и заместник-председатели.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания