Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/07/2009 - 30/07/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

29 – 31 юли 2009 г.

1. Прекратяване пълномощията на народен представител.

2. Проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Искра Фидосова и Александър Ненков; 28.7.2009 г.).

3. Проект за решение за избиране на секретари на Четиридесет и първото Народно събрание  (Вносител: Александър Ненков; 28.7.2009 г.).

4. Проекти за решения за избиране на постоянни комисии на Народното събрание (Вносители: Искра Фидосова, Красимир Велчев, Тодор Димитров и Александър Ненков;  28.7.2009 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания