Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/05/2002
1. Първо четене на законопроекта за използване на ядрената енергия за мирни цели. Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители.
Първо четене на законопроект за безопасно използване на ядрената енергия. Вносител: Министерският съвет.2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносители: Анели Чобанова и Ботьо Ботев.
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносител: Министерският съвет.3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Вносител е Министерският съвет.4. Второ четене на законопроекта за опазване на околната среда.5. Първо четене на законопроекта за занаятите.

Форма за търсене
Ключова дума