Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/12/2009 (извънредно заседание, 09:00)
Извънредно пленарно заседание - вторник, 9.00 часа

1. Проект за решение за избиране на постоянно действаща подкомисия към Комисията  по правни въпроси

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет; 2.12.2009 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (Приет на първо четене на 18.12.2009 г.).

4. Второ четене на  законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт  (Приет на първо четене на 9.12.2009 г.).
Форма за търсене
Ключова дума