Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/12/2009 (извънредно заседание, 09:00)
Извънредно пленарно заседание - вторник, 9.00 часа

1. Проект за решение за избиране на постоянно действаща подкомисия към Комисията  по правни въпроси

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет; 2.12.2009 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (Приет на първо четене на 18.12.2009 г.).

4. Второ четене на  законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт  (Приет на първо четене на 9.12.2009 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания