Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/05/2010 - 28/05/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

26 – 28 май 2010 г.

1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносител: Министерски съвет; 11.5.2010 г.).

2. Проекти за решения за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Лъчезар Тошев, 5.3.2010 г.; Искра Фидосова и Светослав Тончев, 1.4.2010 г.; Георги Пирински и група народни представители, 13.4.2010 г.; Лютви Местан, Четин Казак и Христо Бисеров, 14.4.2010 г.; Веселин Методиев и група народни представители, 14.5.2010 г.).

3. Проект за решение за закриване на частното висше училище - самостоятелен колеж с наименование Колеж "Телема-тика" със седалище Стара Загора (Вносител: Министерски съвет; 26.2.2010 г.).

4. Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2009 г. (Вносител: Омбудсманът на Република България; 29.3.2010 г.) – точка първа за 27.5.2010 г., четвъртък

5. Проект за решение за избиране на членове на Комисията за регулиране на съобщенията (Вносители: Иван Вълков и група народни представители; 25.5.2010 г.) – точка втора за 27.5.2010 г., четвъртък

6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение и допълнение на Рамковото споразумение относно изпълнението на инициативата JEREMIE в Република България и на Споразумението между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение и допълнение на Финансовото споразумение относно изпълнението на инициативата JEREMIE в Република България (Вносител: Министерски съвет; 14.5.2010 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор (Приет на първо четене на 5.5.2010 г.).

8. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.1.2009 г. – 31.12.2009 г. (Вносител: СЕМ, 6.4.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители (Вносители: Валентин Николов, Никола Белишки и Георги Икономов, 1.4.2010 г.; Валентин Иванов, Николай Пехливанов и Десислав Чуколов, 20.4.2010 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (Вносител: Министерски съвет; 4.5.2010 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (Вносители: Мартин Димитров и Стоян Мавродиев; 13.5.2010 г.).

12. Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2009 г. (Вносител: КЗК; 19.3.2010 г.).

13. Парламентарен контрол (от 9,00 ч. до 14,00 ч., петък, 28.5.2010 г.)

Форма за търсене
Ключова дума