Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/05/2010 - 28/05/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

26 – 28 май 2010 г.

1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносител: Министерски съвет; 11.5.2010 г.).

2. Проекти за решения за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Лъчезар Тошев, 5.3.2010 г.; Искра Фидосова и Светослав Тончев, 1.4.2010 г.; Георги Пирински и група народни представители, 13.4.2010 г.; Лютви Местан, Четин Казак и Христо Бисеров, 14.4.2010 г.; Веселин Методиев и група народни представители, 14.5.2010 г.).

3. Проект за решение за закриване на частното висше училище - самостоятелен колеж с наименование Колеж "Телема-тика" със седалище Стара Загора (Вносител: Министерски съвет; 26.2.2010 г.).

4. Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2009 г. (Вносител: Омбудсманът на Република България; 29.3.2010 г.) – точка първа за 27.5.2010 г., четвъртък

5. Проект за решение за избиране на членове на Комисията за регулиране на съобщенията (Вносители: Иван Вълков и група народни представители; 25.5.2010 г.) – точка втора за 27.5.2010 г., четвъртък

6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение и допълнение на Рамковото споразумение относно изпълнението на инициативата JEREMIE в Република България и на Споразумението между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение и допълнение на Финансовото споразумение относно изпълнението на инициативата JEREMIE в Република България (Вносител: Министерски съвет; 14.5.2010 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор (Приет на първо четене на 5.5.2010 г.).

8. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.1.2009 г. – 31.12.2009 г. (Вносител: СЕМ, 6.4.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители (Вносители: Валентин Николов, Никола Белишки и Георги Икономов, 1.4.2010 г.; Валентин Иванов, Николай Пехливанов и Десислав Чуколов, 20.4.2010 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (Вносител: Министерски съвет; 4.5.2010 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (Вносители: Мартин Димитров и Стоян Мавродиев; 13.5.2010 г.).

12. Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2009 г. (Вносител: КЗК; 19.3.2010 г.).

13. Парламентарен контрол (от 9,00 ч. до 14,00 ч., петък, 28.5.2010 г.)

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания