Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/06/2010 - 11/06/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

9 – 11 юни 2010 г.

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Приет на първо четене на 12.5.2010 г.) – продължение.

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (Вносител: Министерски съвет; 12.5.2010 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за народните читалища (Приет на първо четене на 20.5.2010 г.).

4. Проекти за решения за промени в комисии на Народното събрание.

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Мартин Димитров, 26.01.2010 г.; Министерски съвет, 6.4.2010 г.; Валентин Николов, Диан Червенкондев и Мартин Димитров, 14.5.2010 г.) - точката ще бъде разгледана на 9.06.2010 г. (сряда) след парламентарната почивка.

6. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за защита на конкуренцията (Вносител: Министерски съвет; 3.5.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит (Вносител: Министерски съвет; 19.5.2010 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (Вносител: Министерски съвет; 19.5.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (Вносител: Министерски съвет; 11.5.2010 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Вносител: Министерски съвет; 19.5.2010 г.).

11. Второ четене на законопроект за приемане на декларация по смисъла на чл. ХІ, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията (Приет на първо четене на 20.5.2010 г.).

12. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за политическите партии (Вносител: Министерски съвет; 16.4.2010 г.).

13. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносител: Министерски съвет, 16.4.2010 г.).

14. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за радиото и телевизията, приет от Народното събрание на 19 май 2010 г., и върнат за ново обсъждане с Указ № 129 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

15. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума