Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/09/2001
Предложения по чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката (Вносител: Пламен Панайотов; 2.8.2001 г.).1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на Оперативна група за военноморско сътрудни-чество в Черно море (Вносител: Министерски съвет; 9.7.2001 г.).


2. Проект за решение за прекратяване участието на инженерен взвод от Българската армия в операцията на Стаби-лизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО; за разрешаване участието на механизиран взвод от Българската армия в операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО и за разрешаване провеждането на обучение на механизиран взвод от Българската армия в Кралство Холандия и във Федерална република Германия (Вносител: Министерски съвет; 2.8.2001 г.).3. Проект за решение за разрешаване изпращането на български военен кораб за участие в учението на Военномор-ските сили на Република Турция в духа на "Партньорство за мир" - "Черноморско сътрудничество 2001", и в мероприятията по активиране на Черноморското оперативно съединение "Черноморски сили" и разрешаване посещението на чужди военни кораби в пристанище Варна (Вносител: Министерски съвет; 3.9.2001 г.).4. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Турция относно осигуряването от страната домакин във връзка с провеждането на учението по "Партньорство за мир" - "Кооператив кий 2001" (Вносител: Министерски съвет; 3.9.2001 г.).5. Прекратяване пълномощията на народните предста-вители от парламентарната група на НДСВ Георги Пасков, Калоян Нинов, Любка Качакова, Меглена Кунева и Николай Николов, назначени за заместник-министри.6. Промени в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания