Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/02/2011 - 11/02/2011 1. Прекратяване пълномощията на народен представител.

 2. Проект за решение за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред (Вносители: Лютви Местан и група народни представители; 8.2.2011 г.) и проект за решение за промяна състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (Вносители: Лютви Местан и група народни представители; 8.2.2011 г.).

 3. Второ четене на законопроекта за ограничаване на плащанията в брой(Приет на първо четене на 13.1.2011 г.).

 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети(Приет на първо четене на 27.1.2011 г.).

 5. Проект за решение за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 3 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица) (Вносител: Министерски съвет; 21.1.2011 г.).

 6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Приет на първо четене на 16.11.2010 г.).

 7. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция относно презгранични операции за Air Policing (Вносител: Министерски съвет; 10.12.2010 г.)

 8. Законопроект за ратифициране на Конвенцията по касетъчните боеприпаси (Вносител: Министерски съвет; 9.12.2010 г.)

 9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, (Вносители: Любен Корнезов, 7.12.2010 г.; Министерски съвет, 14.01.2011 г.)

 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Вносител: Министерски съвет; 14.1.2011 г.)

 11. Второ четене на законопроекта за горите (Приет на първо четене на 16.11.2010 г.) - продължение

 12. Парламентарен контрол (11.2.2011 г., петък, от 9,00 ч.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания