Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/02/2011 - 18/02/2011 1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Приет на първо четене на 27.1.2011 г.).
 2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медиацията (Вносител: Министерски съвет; 21.12.2010 г.).
 3. Второ четене на законопроекта за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за правна помощ по наказателни дела (Приет на първо четене на 2.2.2011 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за екстрадиция (Приет на първо четене на 2.2.2011 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (Приет на първо четене на 27.1.2011 г.).
 6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Министерски съвет, 19.1.2010 г.; Мая Манолова и група народни представители, 16.4.2010 г.; Министерски съвет, 5.5.2010 г.; Министерски съвет, 22.10.2010 г.; Лъчезар Тошев, 30.11.2010 г.; Фани Христова, Красимир Ципов и Емил Радев, 4.2.2011 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Приет на първо четене на 27.1.2011 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на бизнеса и търговията на Държавата Катар (Вносител: Министерски съвет; 10.12.2010 г.).
 9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (Приет на първо четене на 16.11.2010 г.) - точка първа за четвъртък, 17.02.2011 г.
 10. Второ четене на законопроекта за горите (Приет на първо четене на 16.11.2010 г.) - продължение.
 11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Приет на първо четене на 7.12.2010 г.).
 12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приет на първо четене на 26.1.2011 г.).
 13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

  Последни заседания