Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/04/2011 - 21/04/2011 1. Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2011 г. (Вносители: Красимир Велчев и Анастас Анастасов; 12.4.2011 г.).
  • Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Вносители: Иво Димов и група народни представители, 24.2.2011 г. Приет на първо четене на 30.3.2011 г.).
  • Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносител: Министерски съвет; 14.03.2011 г. Приет на първо четене на 7.4.2011 г.).
  • Второ четене на законопроекта за енергията от възобновяеми източници (Вносител: Министерски съвет; 8.2.2011 г. Приет на първо четене на 24.2.2011 г.).
  • Проекти за решения за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Румен Иванов и група народни представители, 13.7.2010 г.; Захари Георгиев и Любен Корнезов, 29.7.2010 г.; Мартин Димитров и Иван Н. Иванов, 3.11.2010 г.; Валентин Иванов и група народни представители, 10.12.2010 г.; Георги Икономов и Любен Татарски, 28.1.2011 г.; Волен Сидеров, 5.4.2011 г.). – точка първа за четвъртък, 21.4.2011 г.
   • Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (Вносител: Министерски съвет; 15.2.2011 г. Приет на първо четене на 17.3.2011 г.).
   • Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Министерски съвет; 17.1.2011 г. Приет на първо четене на 24.2.2011 г.) - продължение.
   Форма за търсене
   Ключова дума
   Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

   Видео излъчване от Народното събрание

   Проект на Конституция на Република България

   Проект BGFOP001-2.013-0001

   Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

   Избор на член на Централната избирателна комисия

   Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания