Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/05/2011 - 05/05/2011 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП: Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Вносители: Иван Костов и Йордан Бакалов; 17.12.2010 г.).
 2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (Вносител: Министерски съвет; 15.2.2011 г. Приет на първо четене на 17.3.2011 г.).
 3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносител: Министерски съвет; 28.3.2011 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Министерски съвет; 17.1.2011 г. Приет на първо четене на 24.2.2011 г.) - продължение.
 5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Вносител: Министерски съвет; 21.3.2011 г. Приет на първо четене на 6.4.2011 г.).
 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет; 30.3.2011 г.).
 7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносители: Емилия Масларова, Петър Курумбашев и Драгомир Стойнев, 30.3.2011 г.; Министерски съвет, 1.4.2011 г.) .
 8. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа (Вносител: Министерски съвет; 1.4.2011 г.).
 9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2011 г. Приет на първо четене на 24.3.2011 г.).
 10. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.7.2010 г. - 31.12.2010 г. (Вносител: Съвет за електронни медии; 1.4.2011 г.).
 11. Проект за решение за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Вносители: Искра Фидосова, Димитър Лазаров и Красимир Ципов; 3.5.2011 г.) - точка първа за четвъртък, 5.5.2011 г.
 12. Проект за решение за избиране на комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Вносители: Искра Фидосова, Димитър Лазаров и Красимир Ципов; 3.5.2011 г.) - точка втора за четвъртък, 5.5.2011 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания