Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/05/2011 - 27/05/2011 1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносители: Десислава Атанасова и Анастас Анастасов; 17.5.2011 г.).
 2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност (Вносител: Министерски съвет; 28.12.2010 г. Приет на първо четене на 31.3.2011 г.).
 3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Вносител: Лъчезар Тошев; 25.2.2011 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносител: Министерски съвет; 28.3.2011 г. Приет на първо четене на 4.5.2011 г.).
 5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (Вносител: Министерски съвет, 9.5.2011 г.).
 6. Проект за решение за отменяне на Военната доктрина на Република България (Вносител: Министерски съвет, 15.4.2011 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2011 г.).
 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносител: Министерски съвет; 29.4.2011 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 31.1.2011 г.).
 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 14.10.2010 г.).
 11. Парламентарен контрол (петък, 27.5.2011 г., от 9.00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Последни заседания