Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/07/2011 - 08/07/2011 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Движение за права и свободи: Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за българските лични документи (Вносител: Христо Бисеров, 12.10.2010 г. Приет на първо четене на 16.6.2010 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия Атака: Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (Вносители: Павел Шопов и група народни представители 16.2.2011 г.).
 3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП: Първо четене на законопроекта за Държавната агенция за разузнаване (Вносители: Иван Костов и Димо Гяуров, 12.10.2010 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (Вносител: Министерски съвет; 10.5.2011 г. Приет на първо четене на 8.6.2011 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (Вносител: Министерски съвет; 18.5.2011 г. Приет на първо четене на 8.6.2011 г.).
 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция (Вносител: Министерски съвет; 13.6.2011 г.).
 7. Проект за решение за преобразуване на самостоятелния частен Земеделски колеж – Пловдив, във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите със седалище Пловдив (Вносител: Министерски съвет; 26.5.2011 г.).
 8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост (Общ законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси по приетите на първо четене на 16.3.2011 г. законопроекти за изм. и доп. на Закона за управление на етажната собственост с вносители: Министерски съвет от 14.1.2011 г. и Николай Пехливанов от 25.1.2011 г.).
 9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Министерски съвет; 27.5.2011 г. Приет на първо четене на 16.6.2011 г.) - точка първа за четвъртък, 7.7.2011 г.
 10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2011 г. Приет на първо четене на 16.6.2011 г.).
 11. Първо четене на законопроекта за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (Вносител: Министерски съвет; 8.6.2011 г.).
 12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Вносител: Министерски съвет, 13.5.2011 г. Приет на първо четене на 8.6.2011 г.).
 13. Първо четене на законопроекта за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и от административни нарушения (Вносител: Министерски съвет; 31.5.2011 г.) – точка първа за петък, 8.7.2011 г.
 14. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания