Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/07/2011 - 15/07/2011 1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Емил Радев, Вяра Петрова и Красимир Петров, 10.6.2011 г.; Министерски съвет, 30.6.2011 г.).
 2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Станка Шайлекова и група народни представители; 23.6.2011 г.; Министерски съвет, 29.6.2011 г.).
 3. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията (Вносител: Министерски съвет; 17.06.2011 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2011 г. Приет на първо четене на 16.6.2011 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост (Общ законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси по приетите на първо четене на 16.3.2011 г. законопроекти за изм. и доп. на Закона за управление на етажната собственост с вносители: Министерски съвет от 14.1.2011 г. и Николай Пехливанов от 25.1.2011 г.) - продължение.
 6. Първо четене на законопроекта за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (Вносител: Министерски съвет; 8.6.2011 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба (Вносител: Министерски съвет; 2.6.2011 г. Приет на първо четене на 23.6.2011 г.) – точка 1 за четвъртък, 14.7.2011 г.
 8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносители: Министерски съвет, 17.6.2011 г.; Огнян Стоичков и Станислав Станилов, 4.7.2011 г.) – точка 2 за четвъртък, 14.7.2011 г.
 9. Първо четене на законопроекти за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Христо Бисеров, 28.6.2011 г.; Юлиана Колева, Ивайло Тошев, Димитър Лазаров и Красимир Ципов, 30.6.2011 г.) – точка 3 за четвъртък, 14.7.2011 г.
 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет; 10.6.2011 г.) – точка 4 за четвъртък, 14.7.2011 г.
 11. Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на Международна академия по противодействие на корупцията като международна организация (Вносител: Министерски съвет; 24.6.2011 г.).
 12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Вносител: Министерски съвет, 13.5.2011 г. Приет на първо четене на 8.6.2011 г.).
 13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания