Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/09/2011 - 09/09/2011 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП: Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на отпускането, получаването и разходването на бюджетната субсидия от партиите, към които независимите народни представители в 41-то Народно събрание са декларирали принадлежност (Вносители: Иван Костов и група народни представители; 6.7.2011 г.).- Отговори на въпроси и питания.
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Коалиция за България: Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Вносители: Цецка Цачева и група народни представители; 26.5.2011 г.) - продължение.
 3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Движение за права и свободи: Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносители: Юнал Тасим и група народни представители; 9.6.2011 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за защита на конкуренцията (Вносители: Валентин Николов и група народни представители; 15.7.2011 г. Приет на първо четене на 21.7.2011 г.).
 5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (Вносител: Министерски съвет, 14.6.2011 г.) - продължение.
 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет; 26.7.2011 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (Вносител: Министерски съвет, 12.7.2011 г.).
 8. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2010 г. - 20 юли 2011 г. (Вносител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия; 20.7.2011 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство (Вносител: Министерски съвет; 1.8.2011 г.).
 10. Доклад на министър-председателят на Република България Бойко Борисов относно развитието на приоритетните за Република България теми и досиета по време на Унгарското председателство на Съвета на ЕС (януари – юни 2011 г.) и основните приоритети по време на Полското председателство на Съвета на ЕС (юли – декември 2011 г.) /Докладът е внесен в изпълнение на чл. 113, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание/. – точка първа за петък, 9.9.2011 г.
 11. Парламентарен контрол: - Разисквания по питането на народните представители Мая Манолова, Хасан Адемов, Янаки Стоилов и Нигяр Джафер към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков относно прехвърлени 1,4 млрд.лв. от НЗОК към фискалния резерв (Разискванията са насрочени за 9.9.2011 г., петък, от 11,00 ч.). - Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания