Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/09/2011  1. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Грузия (Вносител: Министерски съвет; 7.9.2011 г.).
  2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците (Вносител: Министерски съвет; 29.7.2011 г.).
  3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Министерски съвет; 29.7.2011 г.; Анастас Анастасов и група народни представители, 2.9.2011 г.).
  4. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за собствеността (Вносител: Лъчезар Тошев; 25.7.2011 г.).
  5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Вносител: Министерски съвет; 4.2.2011 г. Приет на първо четене на 21.7.2011 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания