Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/10/2011 - 28/10/2011  1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Вносител: Калина Крумова; 29.7.2011 г.).
  2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносител: Калина Крумова; 29.7.2011 г.).
  3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Калина Крумова; 29.7.2011 г.).
  4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване (Вносители: Калина Крумова, 29.7.2011 г.; Драгомир Стойнев и Емилия Масларова, 31.8.2011 г.).
  5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Емилия Масларова, Анна Янева и Румен Овчаров; 15.7.2011 г.).
  6. Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие (Вносител: Министерски съвет; 28.9.2011 г.).
  7. Парламентарен контрол (28.10.2011 г., петък от 9,00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания