Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/01/2012 - 13/01/2012 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП: Проект за решение относно изменение на чл. 15 от Приложението към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - Финансовите правила по бюджета на Народното събрание (Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители, 25.7.2011 г.).
  • Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия Атака: Проект за решение за признаване геноцида над арменците в Османската империя 1915-1922 г. (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 14.7.2009 г.).
  • Прекратяване пълномощията на народен представител.
  • Проекти за решения за промени в постоянни делегации на Народното събрание (Вносители: Димитър Главчев, 29.12.2011 г.; Ремзи Осман, 10.01.2012 г.; Красимир Велчев, 10.1.2012 г.).
  • Проект за декларация, осъждаща насилствената асимилация на българските мюсюлмани (Вносители: Иван Костов и група народни представители; 28.10.2009 г.).
   • Проект за решение за преобразуване на факултет „Обществено здраве” в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев” във факултет „Обществено здраве и здравни грижи” (Вносител: Министерски съвет; 18.11.2011 г.).
    • Отчет на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2011 г. – 30.06.2011 г. (Вносител: Съвет за електронни медии; 3.11.2011 г.).
     • Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Йордан Бакалов; 9.11.2011 г.).
     • Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Вносители: Джевдет Чакъров, Пламен Орешарски и Румен Такоров; 6.12.2011 г.).
     • Годишни доклади на Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения и по Закона за пощенските услуги (Вносител: Комисия за регулиране на съобщенията; 1.7.2011 г.).
      • Годишен отчет за дейността на Националната здравно-осигурителна каса за 2010 г. (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2011 г.).
       • Парламентарен контрол (петък, 13.1.2012 г. от 9,00 ч.).
       Форма за търсене
       Ключова дума
       Видео излъчване от Народното събрание

       Онлайн посещения на Народното събрание

       Проект BGFOP001-2.013-0001

        Последни заседания