Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/01/2012 - 20/01/2012 1. Проект за решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2009 и 2010 г. (Вносител: Валентин Николов, 13.1.2012 г.).
 2. Първо четене на законопроекта за забрана на проучване и добив на шистов газ (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 23.11.2011 г.).
 3. Проект за решение за налагане на мораториум върху проучванията и добива на шистов газ на територията на Република България (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 28.10.2011 г.) и Проект за решение за забрана на добива на шистов газ и прилагането на метода на хидравлично разбиване и сходни на него методи при проучване и добив на нефт и природен газ на територията на Република България (Вносители: Яне Янев и група народни представители; 23.11.2011 г.).
 4. Първо четене на законопроекта за публично-частното партньорство (Вносител: Министерски съвет; 13.9.2011 г.).
 5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (Вносители: Валентин Николов и група народни представители; 7.12.2011 г.).
 6. Законопроект за ратифициране на Измененията на Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан (Вносител: Министерски съвет; 9.1.2012 г.).
 7. Първо четене на законопроекти за българския език (Вносители: Любен Корнезов, 18.7.2011 г.; Огнян Стоичков и Станислав Станилов, 4.8.2011 г.).
 8. Тържествена церемония по полагане на клетва от новоизбрания президент на Република България Росен Плевнелиев и от новоизбрания вицепрезидент на Република България Маргарита Попова – точка първа за четвъртък, 19.1.2012 г. от 10,00 ч.
 9. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет от Народното събрание на 15.12.2011 г. и върнат с Указ № 304 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. – точка втора за четвъртък, 19.1.2012 г.
 10. Парламентарен контрол (петък, 20.1.2012 г. от 9,00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания